Akcijski načrt

Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge. Hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Prenovljen Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 – 2023 je bil potrjen s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter ključnih ministrstev. Akcijski načrt predstavlja strateške usmeritve delovanja SRIP ter podlage izvajanja aktivnosti partnerstva v 3. fazi delovanja, ki poteka od aprila 2020 do septembra 2023.

Poleg podlag za operativno izvajanje aktivnosti SRIP-a pa potrjen akcijski načrt s prenovljenimi fokusnimi področji in produktnimi smermi predstavlja tudi že osnovo za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije (S4) za obdobje 2021 - 2027 in pripravo podpornih ukrepov države. 

Prenova vsebin akcijskega načrta

Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) za obdobje 2020-2023 je narejen na osnovi predhodnega akcijskega načrta SRIP PSiDL 2017 - 2019. Z razvojem partnerstva in področja je prišlo do potrebe po preoblikovanju posameznih fokusnih skupin v bolj koherentno celoto.

V prejšnji verziji akcijskega načrta smo govorili o štirih fokusnih področjih: Pametne naprave in sistemi, Aktivno upravljanje stavb, Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi ter Les in lesna veriga. Dodatno smo identificirali peto, nastajajoče področje Napredno bivalno in delovno okolje. Skozi razvoj smo v tej fazi ugotovili, da sta prvi dve področji neločljivo povezani, peto področje (Napredno bivalno in delovno okolje) pa se je artikuliralo v skupini stavb kot končnih proizvodov. Zato smo te spremembe vpeljali, hkrati pa tudi delne premestitve posameznih produktnih skupin.

Prenovljeni akcijski načrt (AN) je vsebinsko razdeljen na tri dele:

  • Prvi del podaja pregled področij, kjer prepoznavamo priložnosti za slovensko industrijo, in sicer ne samo za člane SRIP PSiDL, temveč tudi širše. Na osnovi globalnih trendov identificiramo tudi priložnosti za razvoj v Sloveniji, predstavljamo kakovost in potencial partnerstva SRIP PSiDL, vizijo in cilje delovanja SRIP PSiDL.

  • Drugi del opisuje prepoznana fokusna področja in produktne smeri, ki predstavljajo temelj koncentracije kompetenc in zmogljivosti članov SRIP, podan je opis fokusnih področij in posameznih produktnih smeri ter morebitnih družin izdelkov.

  • Tretji del predstavlja horizontalna in skupna področja delovanja SRIP, kjer povezovanje in sinergije ustvarjajo največjo dodano vrednost, tako za člane kot druge povezane deležnike. To so področja skupnega razvoja in strateških verig vrednosti, kadrovske problematike, internacionalizacije, digitalizacije, spodbujanja podjetništva in razvoja poslovnih modelov ter razogljičenja družbe, k čemur v zelo veliki meri prispevajo tudi stavbe. Te teme so nakazane, identificirani so izzivi, za katere menimo, da so ključni za uspešnost gospodarstva.

 Več o prenovi v objavi TUKAJ.

 

Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 - 2023 (februar 2021)

Adobe

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave


logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.