Akcijski načrt

Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov projekta SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge. Hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020–2023 je bil potrjen s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter ključnih ministrstev. Akcijski načrt predstavlja strateške usmeritve delovanja SRIP ter podlage izvajanja aktivnosti partnerstva v 3. fazi delovanja, ki poteka od aprila 2020 do septembra 2023.

Poleg podlag za operativno izvajanje aktivnosti SRIPa pa potrjen akcijski načrt s prenovljenimi fokusnimi področji in produktnimi smermi predstavlja tudi že osnovo za prenovo Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5) za obdobje 20212027 in pripravo podpornih ukrepov države. 

Prenova vsebin akcijskega načrta

Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) za obdobje 2020–2023 je narejen na osnovi predhodnega akcijskega načrta SRIP PSiDL 2017–2019. Z razvojem partnerstva in področja je prišlo do potrebe po preoblikovanju posameznih fokusnih skupin v bolj koherentno celoto.

Trenutno je v pripravi nov Akcijski načrt za 4. fazo delovanja projekta SRIP PSiDL, ki bo pripravljen do konca septembra.

 

Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo 2020 - 2023 (februar 2021)

Adobe

Objave


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.