Članarina

Član SRIP lahko postane vsaka pravna oseba, ki podpiše pristopno izjavo. Po plačilu letne članarine pridobi pravice člana ter s tem pravico imenovanja svojega predstavnika v Skupščino, preko katerega uveljavlja svoje interese. Hkrati s članskimi pravicami pridobi možnost sodelovanja tudi v ostalih.

Višina je odvisna od pravne oblike člana, njegove velikosti, prihodkov, števila zaposlenih in tudi od vrste njegove dejavnosti.

 1. Gospodarska družba:
  višina članarine je določena na podlagi definiranja velikosti družbe (Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1I, Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.7.2015).
  Ločujemo velike, srednje, male in mikro družbe. Pri tem se velike družbe dodatno delijo na dve velikosti glede na mejo 100 mio € prihodkov od prodaje.
 1. Raziskovalna organizacija (RO):
  višina članarine je določena glede na število zaposlenih v RO ali v raziskovalnem oddelku.
  Ločujemo RO s številom zaposlenih nad 250 zaposlenih, med 50 in 250 zaposlenih ter RO pod 50 zaposlenih.
 1. Združenje:
  organizacije, ki združujejo razne deležnike (člane) s skupnimi cilji in programi, npr. gospodarske zbornice, združenja, grozdi, tehnološke mreže, gospodarska interesna združenja… Nastopajo samostojno ter zastopajo interese svojih članov.
 1. Start-up:
  zaradi svoje inovativnosti in potenciala so zaželen član SRIP, ki ima tako možnost vključevanja v aktivnosti SRIP. Višina članarine je odvisna od števila let, odkar so vključeni v SRIP. Status Start Up ima član lahko maksimalno tri leta.
 1. Druge organizacije:
  vse ostale oblike organizacije oz. deležniki.

 

Letna članarina SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je za leto 2024 znižana za 20 odstotkov:

 Gospodarska družba

 Veliko podjetje - nad 100 mio € prihodkov

4000 €

 Veliko podjetje - do 100 mio € prihodov

3200 €

 Srednje podjetje

2000 €

 Malo podjetje

800 €

 Mikro podjetje

240 €

 Raziskovalna organizacija

 RO - nad 250 zaposlenih

2400 €

 RO - od 50 do 250 zaposlenih

800 €

 RO - do 50 zaposlenih

400 €

 Združenja

Združenje (gospodarska zbornica, mreža, grozd, GIZ ...), ki zastopa interese svojih članov

800 €

 Podjetje Start-up

 1. leto kot član

16 €

 2. leto kot član

40 €

 3. leto kot član

160 €

 Druga organizacija

Vse ostale oblike organizacije oz. deležniki.

 400 €

 

Redna cena letne članarine SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo znaša:

 Gospodarska družba

 Veliko podjetje - nad 100 mio € prihodkov

5000 €

 Veliko podjetje - do 100 mio € prihodov

4000 €

 Srednje podjetje

2500 €

 Malo podjetje

1000 €

 Mikro podjetje

300 €

 Raziskovalna organizacija

 RO - nad 250 zaposlenih

3000 €

 RO - od 50 do 250 zaposlenih

1000 €

 RO - do 50 zaposlenih

500 €

 Združenja

Združenje (gospodarska zbornica, mreža, grozd, GIZ ...), ki zastopa interese svojih članov

1000 €

 Podjetje Start-up

 1. leto kot član

20 €

 2. leto kot član

50 €

 3. leto kot član

200 €

 Druga organizacija

Vse ostale oblike organizacije oz. deležniki.

 500 €

  

 • članarina velja od 1.1. do 31.12. za tekoče koledarsko leto;
 • član lahko iz SRIP izstopi kadarkoli, pod pogojem da je izpolnil do takrat sprejete obveznosti do SRIP. Član je lahko izključen, če pravočasno ne poravna finančnih in drugih obveznosti, škoduje ugledu SRIP ali če kako drugače krši sklepe in dogovore SRIP oz. posameznih organov le-tega. O izključitvi člana odloča skupščina na predlog upravnega odbora,
 • izstop je mogoče podati do 30. novembra v tekočem letu, pri čemer začne izstop učinkovati 1. januarja naslednjega leta, stranki pa lahko datum izstopa sporazumno uredita tudi drugače. Član, ki izstopi iz SRIP, odgovarja za vse obveznosti, ki so zanj nastale do dneva njegovega izstopa, med drugim mora poravnati tudi članarino za članstvo v SRIP do dneva svojega izstopa.
 • v primeru, da član izstopi iz SRIP PSiDL, mu z izstopom prenehajo tudi vse funkcije v organih SRIP.

Objave


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.