Predstavitev SRIP

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) predstavlja eno izmed devetih ključnih dolgoročnih razvojnih partnerstev v podporo Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4), katere ambicija je, da Slovenija na nišnih področjih preide od sledilca do soustvarjalca globalnih trendov.

SRIP PSIDL združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, ter zajemajo tako gradbene proizvode, les in na lesu osnovane materiale, komponente, naprave in sisteme, tako za vgradnjo v stavbo kot za opremo stavbe, in rešitve za pametno upravljanje stavb ter nanjo navezujočo napredno infrastrukturo pametnih sosesk.

Primarni cilj SRIP je vzpostaviti odprto, operativno in hitro prilagodljivo podporno okolje, ki bo s povezovanjem in ustvarjanjem sinergij med različnimi deležniki spodbujalo podjetja in druge deležnike k visoki produktivnosti in uspešnem trženju konkurenčnih izdelkov in rešitev s področja pametnih stavb in doma na evropskem in globalnem trgu.

Vizija SRIP je vzpostaviti trajno partnerstvo, ki bo omogočalo celovite rešitve za izgradnjo pametnega, trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega, povezljivega in energijsko samozadostnega BIVALNEGA in DELOVNEGA OKOLJA PRIHODNOSTI na osnovi predvsem slovenskega znanja in slovenskega izvora (proizvodnje).

Vizija partnerstva temelji na dolgoročnem razvoju (nadaljnjih 10 let) področja pametnega in trajnostnega doma prihodnosti z vzpostavljeno trajnostno, neto nič-emisijsko gradnjo, z integriranimi funkcijami inteligentnega upravljanja vseh segmentov stavb in predvsem zagotavljanja visokega ugodja in zdravega bivalnega in delovnega okolja, skozi skupen razvoj izdelkov, prepoznane sinergije med partnerji, digitalizacijo in internacionalizacijo delovanja ter z vzpostavitvijo uspešnih poslovnih modelov.

Ustanovitelji

SRIP PSiDL združuje člane treh združenj; Združenja lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenij (GZS ZLPI), Zavoda za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijskega grozda TECES.

logo gzs slovenski RGB   teces logo podpis ns  tigr

Kaj so Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP)?

SRIP-i so dolgoročno partnerstvo med podjetji, raziskovalno sfero, državo in občinami ter povezovalci, uporabniki in nevladno sfero - t. i. 'četvorna vijačica' (quadruple helix), ki povezuje naložbene in intelektualne potenciale slovenskih deležnikov in jim organizira celovit razvojno-inovacijski ekosistem s ciljem prodora na globalne trge in močnejšega pozicioniranja na prednostnih področjih S4.

Več o izvajanju in prenovi Slovenske strategije pametne specializacije - S4 in devetih ključnih strateških razvojno inovacijskih partnerstvih na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave


logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.