Predstavitev SRIP

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) predstavlja eno izmed desetih ključnih dolgoročnih razvojnih partnerstev v podporo Slovenska strategija pametne  trajnostne specializacije (S5). Njena ambicija je, da Slovenija na nišnih področjih preide od sledilca do soustvarjalca globalnih trendov.

SRIP PSIDL združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, ter zajemajo tako gradbene proizvode, les in na lesu osnovane materiale, komponente, naprave in sisteme, tako za vgradnjo v stavbo kot za opremo stavbe, in rešitve za pametno upravljanje stavb ter nanjo navezujočo napredno infrastrukturo pametnih sosesk.

Primarni cilj SRIPa je vzpostaviti odprto, operativno in hitro prilagodljivo podporno okolje, ki bo s povezovanjem in ustvarjanjem sinergij med različnimi deležniki spodbujalo podjetja in druge deležnike k visoki produktivnosti ter uspešnem trženju konkurenčnih izdelkov in rešitev s področja pametnih stavb in doma na evropskem in globalnem trgu.

Vizija SRIPa je vzpostaviti trajno partnerstvo, ki bo omogočalo celovite rešitve za izgradnjo pametnega, trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega, povezljivega in energijsko samozadostnega BIVALNEGA in DELOVNEGA OKOLJA PRIHODNOSTI na osnovi predvsem slovenskega znanja in slovenskega izvora (proizvodnje).

Vizija partnerstva temelji na dolgoročnem razvoju (nadaljnjih 10 let) področja pametnega in trajnostnega doma prihodnosti z vzpostavljeno trajnostno, neto nič-emisijsko gradnjo, z integriranimi funkcijami inteligentnega upravljanja vseh segmentov stavb ter predvsem zagotavljanja visokega ugodja in zdravega bivalnega in delovnega okolja, skozi skupen razvoj izdelkov, prepoznane sinergije med partnerji, digitalizacijo in internacionalizacijo delovanja ter z vzpostavitvijo uspešnih poslovnih modelov.

Ustanovitelji

SRIP PSiDL združuje člane treh partnerjev; Zavoda za gradbeništvo (ZAG), Združenja lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI) in inovacijskega grozda TECES.

Logo-75.png  logo_gzs_slovenski_RGB.jpg   teces-logo-podpis-ns.png

 

Kaj so Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP)?

SRIPi so dolgoročno partnerstvo med podjetji, raziskovalno sfero, državo in občinami ter povezovalci, uporabniki in nevladno sfero - t. i. 'četverna vijačnica' (quadruple helix), ki povezuje naložbene in intelektualne potenciale slovenskih deležnikov ter jim organizira celovit razvojno-inovacijski ekosistem s ciljem prodora na globalne trge in močnejšega pozicioniranja na prednostnih področjih S5.

Več o izvajanju in prenovi Slovenske strategije pametne trajnostne specializacije - S5 in desetih ključnih strateških razvojno inovacijskih partnerstvih najdete na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Objave


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.