Organiziranost

Organi SRIP so:

 1. Skupščina
 2. Upravni odbor
 3. Strokovni svet
 4. Direktor
 5. Upravičenci / koordinatorji

 

Skupščina

Skupščino sestavljajo predstavniki vseh članov in sicer tako, da ima v njem vsak član po enega predstavnika, preko katerega člani uveljavljajo svoje pravice in izkazujejo svojo voljo. Vsak član ima v skupščini enakovreden glas, ne glede na višino članarine.

Upravni odbor

Je najvišji organ upravljanja in v katerem so izvoljeni predstavniki članov. Upravni odbor je sestavljen tako, da so v njem uravnoteženo zastopani predstavniki velikih, srednje velikih in malih podjetij in raziskovalnih institucij.

Upravni odbor – člani:

 1. dr. Boštjan PEČNIK, GORENJE d.o.o., Izvršni direktor Program kuhalni aparati
 2. mag. Devid PALČIČ, ROBOTINA d.o.o., direktor
 3. mag. Matjaž ČEMAŽAR, DOMEL d.d., TECES, predsednik uprave, predsednik Sveta zavoda TECES
 4. dr. Primož SIMONČIČ, Gozdarski inštitut Slovenije, direktor
 5. Tanja Mohorič, HIDRIA d.o.o., Direktorica za inovacijsko kulturo in EU projekte
 6. izr. prof. dr. Andraž LEGAT, Zavod za gradbeništvo, direktor
 7. prof. dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
 8. dr. Aleš Ugovšek, M SORA
 9. g. Bogdan Božac, Marles Hiše d.o.o., predsednik UO

 

Strokovni svet

Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora, predsednika upravnega odbora in direktorja.

Strokovni svet - člani:

 1. prof. dr. Andreja KUTNAR (InnoRenew CoE)
 2. prof. dr. Miha HUMAR (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
 3. prof. dr. Andrej KITANOVSKI (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 4. dr. Blaž PETERNEL (SMARTIS, d.o.o.)
 5. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
 6. mag. Boštjan SOVIČ (GORENJE d.o.o.)
 7. dr. Sabina JORDAN (Zavod za gradbeništvo)
 8. Veljko JANJIĆ (BEXEL d.o.o.)
 9. Dimitrij ŽIVEC (INTRA LIGHTING, d.o.o.)
 10. prof. dr. Jasna HROVATIN (Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem)
 11. prof. dr. Andrej KOS (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)
 12. dr. Matej VOLK (DANFOSS TRATA d.o.o.

 

Direktor

Funkcijo direktorja opravlja prof. dr. Branko Širok.

 

Koordinatorji in upravičenci

Zaradi izredno širokega področja delovanja, multidisciplinarnosti in heterogenosti vključenih deležnikov, skladno Sporazumu o ustanovitvi SRIP PSiDL koordinacijo vsebin in članov partnerstva izvajajo trije koordinatorji SRIP PSiDL glede na primarno izbrano področje delovanja člana. Koordinator celotnega partnerstva preko Projektne pisarne je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Koordinator / Upravičenec
Področje koordinacije

Združenja lesne in pohištvene industrije
pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Ljubljana, https://www.gzs.si

Les in lesna veriga

Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo,
Ljubljana (Z TIGR), http://kc-tigr.si

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

TECES,
Maribor, www.teces.si

Pametne naprave in sistemi

 

Napredno upravljanje stavb

 

Krovna koordinacija SRIP in prepletanje vsebin

 

Skladno pogodbi o sofinanciranju aktivnosti SRIP PSiDL Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo RS predstavljajo koordinatorji tudi upravičence odobrene subvencije.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave


logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.