Organiziranost

Posnetek zaslona 2024 03 21 103042

 

Organi SRIPa so:

 1. Skupščina
 2. Upravni odbor
 3. Strokovni svet
 4. Direktor

 

Skupščina

Skupščino sestavljajo predstavniki vseh članov in sicer tako, da ima v njem vsak član po enega predstavnika, preko katerega člani uveljavljajo svoje pravice in izkazujejo svojo voljo. Vsak član ima v skupščini enakovreden glas, ne glede na višino članarine.

 

Upravni odbor

Je najvišji organ upravljanja in v katerem so izvoljeni predstavniki članov. Upravni odbor je sestavljen tako, da so v njem uravnoteženo zastopani predstavniki velikih, srednje velikih in malih podjetij in raziskovalnih institucij.

Upravni odbor – člani:

 1. dr. Boštjan Pečnik, GORENJE d.o.o., Izvršni direktor Program kuhalni aparati
 2. mag. Devid Palčič, ROBOTINA d.o.o., direktor
 3. mag. Matjaž Čemažar, DOMEL d.d., TECES, predsednik uprave, predsednik Sveta zavoda TECES
 4. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije, direktor
 5. ga. Tanja Mohorič, HIDRIA d.o.o., Direktorica za inovacijsko kulturo in EU projekte
 6. prof. dr. Mihael Sekavčnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
 7. dr. Aleš Ugovšek, M SORA
 8. g. Bogdan Božac, Marles Hiše d.o.o., predsednik UO
 9. g. Igor Kastelic, REM d.o.o., direktor

 

Strokovni svet

Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora, predsednika upravnega odbora in direktorja.

Strokovni svet - člani:

 1. prof. dr. Andreja KUTNAR (InnoRenew CoE)
 2. prof. dr. Miha HUMAR (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
 3. prof. dr. Andrej KITANOVSKI (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 4. dr. Blaž PETERNEL (SMARTIS, d.o.o.)
 5. prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
 6. mag. Boštjan SOVIČ (GORENJE d.o.o.)
 7. dr. Sabina JORDAN (Zavod za gradbeništvo)
 8. Veljko JANJIĆ (BEXEL d.o.o.)
 9. Dimitrij ŽIVEC (INTRA LIGHTING, d.o.o.)
 10. prof. dr. Jasna HROVATIN (Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem)
 11. prof. dr. Andrej KOS (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)
 12. dr. Matej VOLK (DANFOSS TRATA d.o.o.

 

Direktor

Funkcijo direktorice opravlja dr. Sabina Jordan.

 

Konzorcij s partnerji

Zaradi izredno širokega področja delovanja, multidisciplinarnosti in heterogenosti vključenih deležnikov, skladno z razpisom, SRIP PSiDL deluje kot konzorcij treh partnerjev in članov partnerstva. Poslovodeči partner je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Koordinator / Upravičenec
Področje koordinacije

Zavod za gradbeništvo Slovenije,
Ljubljana (ZAG), https://www.zag.si/ 

Trajnostno in inovativno gradbeništvo

Poslovodeči partner

Združenja lesne in pohištvene industrije
pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Ljubljana, https://www.gzs.si

 Les in lesna veriga

 

TECES,
Maribor, www.teces.si

Pametne naprave in sistemi

 

Napredno upravljanje stavb

 

Skladno pogodbi o sofinanciranju aktivnosti SRIP PSiDL Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS predstavljajo partnerji tudi upravičence odobrene subvencije.

Objave


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.