Prenova Slovenske strategije pametne specializacije 2021 - 2027 in uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja

Slovenija se je pričela intenzivno pripravljati na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Eden izmed pogojev uskladitve dokumentov z Evropsko komisijo predstavlja ustrezno prenovljena Slovenska strategija pametne specializacije (S4).

S ciljem nadaljevanja prenove S4 je bila v sredo, 2.9.2020, pod okriljem Sektorja za koordinacijo pametne specializacije organizirana skupna delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov, ki je bila namenjena pregledu posredovanih akcijskih načrtov SRIP-ov in izmenjavi stališč med ministrstvi. Delavnica je predstavljala uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v luči prenove S4, ki preko SRIP-ov vključuje relevantne deležnike.

Delavnica predstavlja uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v luči prenove S4, ki preko SRIP-ov vključuje relevantne deležnike. Na delavnici je Matej Gajzer, direktor SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) in direktor TECES, predstavil ključne vidike prenove akcijskega načrta in prenovljena fokusna področja in produktne smeri SRIP PSiDL.

Strategija pametne specializacije (S3) pridobiva na pomenu znotraj Evropske unije ter predstavlja enega izmed pogojev za koriščenje določenih sredstev EU.  V Sloveniji je za njeno ustrezno pripravo, upravljanje in spremljanje pristojen Sektor za koordinacijo pametne specializacije na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Več o sektorju in S4 TUKAJ.

Prenova S4 deloma temelji tudi na prenovi akcijskih načrtov devetih Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), ki bodo predstavljali osnovo za učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in zakonodajnih ukrepov države v 2021- 2027.

Tudi v SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo smo celovito prenovili akcijski načrt, s katerim smo želeli poenostaviti delovanje članov na področju skupnega razvoja, podpore verigam vrednosti, internacionalizacije, razvoja kadrov…

Delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov kot del procesa podjetniškega odkrivanja

S ciljem nadaljevanja prenove S4 je bila v sredo, 2.9.2020, pod okriljem Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) organizirana skupna delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov. Delavnica je bila namenjena predstavitvi rezultatov pregleda posredovanih akcijskih načrtov SRIP-ov, načrtovanih aktivnosti naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v procesu prenove S4 ter izmenjavi stališč med ministrstvi.

Na delavnici je Matej Gajzer, direktor SRIP PSiDL in direktor TECES, kot enega izmed koordinatorjev SRIP-a, udeležencem delavnice predstavil ključne vidike prenove akcijskega načrta, fokusna in temeljna področja delovanja SRIP PSiDL.

Več o prenovljenem akcijskem načrtu SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in konkretnih aktivnostih v prihodnjih objavah.

Nekaj utrinkov


O SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb, s fokusi na lesu in lesni verigi, naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov, aktivnega upravljanja stavb in uporabniku prilagojenega ambienta. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES

Več o Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) in vlogi SRIP PSiDL.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.