Prenovljen Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo za obdobje 2020 - 2022 predstavlja evolucijo akcijskega načrta 2017 – 2019

V prenovi Slovenske strategije pametne specializacije (S4) kot del priprave Slovenije na novo evropsko kohezijsko politiko v programskem obdobju 2021–2027 sodeluje tudi SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki je prav tako prenovilo svoj akcijski načrt za obdobje 2020 – 2022. 

Prenovljen akcijski načrt 2020 - 2022 temelji na izkušnjah triletnega delovanja SRIP in predstavlja evolucijo prvotno zastavljenega delovanja SRIP PSiDL v osnovnem akcijskem načrtu SRIP za obdobje 2017 – 2019. Potreba po prenovi je bila posledica vse večje digitalizacije in prepletenosti rešitev za pametne in trajnostne stavbe ter njihove integracije v pametne skupnosti prihodnosti, ob hkrati vedno bolj raznolikih zahtevah in potrebah njihovih uporabnikov.

Predlog prenovljenega Akcijskega načrta SRIP PSiDL za obdobje 2020 – 2022 je sedaj v obravnavi in v usklajevanju vsebin med ključnimi ministrstvi  ter prehaja v naslednji krog procesa podjetniškega odkrivanja v procesu prenove S4. Zaključek se pričakuje do konca 2020.

V prenovi Slovenske strategije pametne specializacije (S4) kot del priprave Slovenije na novo evropsko kohezijsko politiko v programskem obdobju 2021–2027 sodeluje tudi SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki je prav tako prenovil svoj akcijski načrt za obdobje 2020 – 2022. Načrt vsebuje prav tako strateške usmeritve delovanja SRIP za obdobje 2021 - 2027.

Prenovljen akcijski načrt 2020 - 2022 temelji na izkušnjah triletnega delovanja SRIP in predstavlja evolucijo prvotno zastavljenega delovanja SRIP PSiDL v osnovnem akcijskem načrtu 2017 – 2019. Ta je temeljil na integraciji rešitev in produktnih smeri štirih ločenih fokusnih področij; na »Naprednih nebiogenih gradbenih proizvodov«, »Lesu in lesni verigi«, »Pametnih napravah in sistemih« ter »Aktivnem upravljanju stavb«, kar je predstavljajo določene težave pri vključevanju vedno bolj raznolikih deležnikov pametnih in trajnostnih stavb.

Potreba po prenovi AN je bila posledica vse večje digitalizacije in prepletenosti rešitev za pametne in trajnostne stavbe ter njihove integracije v pametne skupnosti prihodnosti, ob hkrati vedno bolj raznolikih zahtevah in potrebah uporabnikov. Prenova AN je potekala tudi skladno želji nosilcev SRIP po poenostavitvi delovanja ter okrepitvi vključevanja v mednarodni prostor in verige vrednosti. Vsekakor je glavni cilj prenove AN povečanja pozitivnih učinkov delovanja SRIP PSiDL za člane in ciljne deležnike

Postopek potrjevanja akcijskega načrta kot del procesa podjetniškega odkrivanja v procesu prenove S4

Predlog prenovljenega Akcijskega načrta SRIP PSiDL za obdobje 2020 – 2022 je sedaj v obravnavi in v usklajevanju vsebin med ključnimi ministrstvi  ter prehaja v naslednji krog procesa podjetniškega odkrivanja v procesu prenove S4.

Pričakuje se, da bo usklajevanje vsebin akcijskih načrtov pod okriljem Sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS potekalo do konca leta 2020. Ob tem bodo seveda k dodatni konkretizaciji vsebin lahko pripomogli tudi člani in ključni deležnik SRIP PSiDL, k čemur jih bomo tudi pozvali.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.